ZA-TEP cenová ponuka

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku alebo sa obráťte na odborníka.

ZA-TEP // Rekonštrukcia, zateplenie, izolácia

Image

Cenová
ponuka

Vyplňte požadované údaje a zašlite nám na vypracovanie.

Najlepšia ONLINE cenová ponuka

  • Po odoslaní požadovaných údajov Vám vypracujeme cenovú ponuku. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.
do 24 hodín
Chýbajúci údaj

Chýbajúci údaj.

Chýbajúci údaj.

Chýbajúci údaj.

Zadajte rozmery plochy / odhad

Chýbajúci údaj

Chýbajúci údaj

Chýbajúci údaj

Vyberte si

Vyberte si

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Vyberte si

Vyberte si

0

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.

Máte inú otázku, potrebujete si poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky.
Image